Definities:

WEBCOMP
WEBCOMP online media te Zwolle, Kamer van Koophandel 54280753.

Opdrachtgever
De klant die van WEBCOMP diensten heeft aangevraagd voor een kinderfeestje, workshop, lessen of andere activiteiten die aangeboden worden onder de naam FunMEDIA.

WebAdventure
De online webapp WebAdventure die door WEBCOMP is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van eventuele diensten.

FunMEDIA en WebAdventure zijn onderdelen van WEBCOMP. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden van WEBCOMP.

Betaling:

Bij individuele inschrijving zal het verschuldigde bedrag vooraf moeten worden betaald. Hiervoor zal een factuur worden opgesteld. Deze dient minimaal 7 dagen voor geplande datum volledig betaald te zijn.

Na het aanmelden van een groep zal op basis van het aantal kinderen een factuur worden opgesteld. Deze dient minimaal 7 dagen voor geplande datum volledig betaald te zijn. Restitutie van kosten vanwege minder aantal deelnemers is niet mogelijk.

Bij het afnemen van een kinderfeestje waarbij catering door een externe partij wordt verzorgd, kan het zijn dat de volledige of gedeeltelijke betaling door deze partij wordt afgehandeld.

Wijziging of annulering:

Wanneer er een outdoor activiteit is gekozen die uitsluitend buiten gehouden kan worden, kan bij verwachting van slecht weer (regen) op de geplande datum, minimaal 2 dagen van te voren in overleg een nieuwe datum ingepland worden. Tegen een eventuele meerprijs en indien nog mogelijk, kan een andere activiteit voor binnen gekozen worden door de opdrachtgever.

Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor geplande datum. In alle andere gevallen kan een andere datum gekozen worden, mits dit 2 dagen van te voren is doorgegeven. Daarbij kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Indien WEBCOMP onverwacht haar diensten en/of activiteiten niet kan uitvoeren zal de opdrachtgever mimimaal 2 dagen van te voren hiervan op de hoogte worden gesteld. In goed overleg zal gekeken worden naar een alternatief of het uitstellen van het aangevraagde.

Aantal deelnemers:

Bij activiteiten waarbij een minimaal aantal deelnemers van toepassing is, kan WEBCOMP de activiteit uitstellen of annuleren, wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Wanneer groepen zich aanmelden, kan uitsluitend vooraf tot 1 week voor geplande datum, in overleg besproken worden met WEBCOMP wat de mogelijkheden zijn voor een wijziging in aantal deelnemers en kunnen de eventuele daarbij behorende tarieven besproken worden.

Aansprakelijkheid:

Ook zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van WEBCOMP is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het zorg dragen van de veiligheid, het goed omgaan met materialen, middelen en de gehuurde ruimten. Tevens kan WEBCOMP niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook.

Garantie:

WEBCOMP zal er alles aan doen om de diensten zo goed mogelijk uit te voeren en aan te bieden. Hierbij kan echter geen garantie gegeven worden op het altijd goed functioneren van hulpmiddelen zoals camera’s, laptops of andere middelen. Evenmin als het gaat om de werking van de online app WebAdventure door externe invloeden zoals eigen gebruikte smartphones, internet browsers, internetverbinding of storingen met de server waarop WebAdventure draait.

Veiligheid:

Deelname aan een activiteit van FunMEDIA is altijd op eigen risico. Ook voor het gebruik maken van bijvoorbeeld speeltoestellen of andere zaken op de locatie waar FunMEDIA haar activiteiten aanbiedt, geldt dat dit volledig op eigen risico is en ook hierbij kan FunMEDIA niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of letsel. Uiteraard zal FunMEDIA er alles aan doen om de kinderen een veilige omgeving aan te bieden.

Het is altijd toegestaan dat er een volwassene aanwezig is tijdens de activiteiten. Bij het uitvoeren van buitenactiviteiten, zoals speurtochten, is het sowieso vanwege de veiligheid verplicht dat er een volwassene mee gaat per groep.

Voor bedrijven of organisaties kan eventueel een Verklaring Omtrent Gedrag in overleg worden aangevraagd.

Privacy:

Tijdens de activiteiten van FunMEDIA kunnen beelden van personen vastgelegd worden op mediadragers. Standaard zal na afloop alle media, die gemaakt zijn tijdens de activiteiten, worden gewist.

Alleen op verzoek van de opdrachtgever zal het materiaal overgedragen worden aan de opdrachtgever. Daarbij zal ook de verantwoordelijkheid m.b.t. de AVG wet en het in bezit hebben van mogelijke privacy gevoelige gegevens, bij de opdrachtgever komen te liggen.

Opdrachtgever zal als klant van WEBCOMP opgenomen worden in haar systemen en ontvangt nieuwsbrieven via de mail en eventuele gerichte aanbiedingen. Persoonlijke gegevens worden door WEBCOMP als vertrouwelijk behandeld conform de privacyverklaring.